Kurs mający na celu powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu w kwalifikacji A.26 - sprzedaż produktów i usług reklamowych.