1. Podstawy lokalnych sieci komputerowych
2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
3. Projektowanie i montaż okablowania
4. Modernizacja i rekonfiguracja lokalnych sieci komputerowych