1. Organizacja prac przy uzdatnianiu wód

2. Organizacja prac przy oczyszczaniu ścieków

3. Organizacja prac przy przeróbce i zagospodarowaniu osadów ściekowych.

4. Organizacja prac związana z zagospodarowaniem odpadów.

5. Organizacja prac przy ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami, hałasem i drganiami.

6. Przepisy BHP podczas organizacji prac związanych z ochroną środowiska