Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie technik organizacji reklamy.