Nazwy działów:

1. Zanieczyszczenie atmosfery.

2. Techniczne metody ochrony powietrza.

3. Energia i jej zawiązki ze środowiskiem.

4. Drgania mechaniczne,ocena hałasu

5. Ochrona przed hałasem i drganiami.